- - - - - -
A+ R A-

Diagnoza pedagogiczna.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Diagnoza pedagogiczna to proces mający na celu określenie poziomu rozwoju poznawczego dziecka względem grupy rówieśniczej i oczekiwanych osiągnięć w tym zakresie odpowiednich dla wieku dziecka.

Diagnozę pedagogiczną można przeprowadzić celem określenia mocnych obszarów dziecka oraz słabych wymagających wsparcia, mogących predysponować dziecko do grupy zagrożonej wystąpieniem specyficznych trudności w uczeniu się lub celem określenia czy dziecko osiągnęło dojrzałość szkolną.

Aby diagnoza była wartościowa i czytelna dla wszystkich specjalistów pracujących z dzieckiem używamy wystandaryzowanych narzędzi diagnostycznych.