Integracja sensoryczna

IMG_20210918_095009

Integracja sensoryczna. 

Integracja sensoryczna to proces, w którym mózg organizuje i interpretuje informacje pochodzące z różnych zmysłów, umożliwiając nam odpowiednie reagowanie na otoczenie. Ten koncept został wprowadzony i rozwinięty w latach 60. przez dr A. Jean Ayres, terapeutkę zajęciową i psychologa edukacyjnego. Ayres zdefiniowała integrację sensoryczną jako "organizację wrażeń dla użytku" i zauważyła, że problemy z integracją sensoryczną mogą prowadzić do trudności w uczeniu się, zachowaniu i rozwoju społecznym.

Read More

Jak wygląda terapia ?

Terapia integracji sensorycznej jest procesem indywidualnie dostosowanym do potrzeb każdego dziecka, z dużym naciskiem na budowanie pozytywnej relacji między terapeutą a dzieckiem. W tym podejściu, terapeuta staje się partnerem dla dziecka, wspierając je w eksploracji i doświadczeniach sensorycznych,  a jednocześnie obserwując i dostosowując aktywności do jego indywidualnych potrzeb i reakcji.

Terapia integracji sensorycznej jest procesem indywidualnie dostosowanym do potrzeb każdego dziecka, z dużym naciskiem na budowanie pozytywnej relacji między terapeutą a dzieckiem. W tym podejściu, terapeuta staje się partnerem dla dziecka, wspierając je w eksploracji i doświadczeniach sensorycznych,  a jednocześnie obserwując i dostosowując aktywności do jego indywidualnych potrzeb i reakcji.

BUDOWANIE RELACJI

Relacja między dzieckiem a terapeutą jest kluczowa. Dziecko musi czuć się bezpieczne i zaufać terapeucie, aby móc swobodnie eksplorować i angażować się w terapię. Terapeuci często spędzają czas na poznawaniu dziecka i budowaniu z nim więzi przed rozpoczęciem bardziej złożonych ćwiczeń.

Indywidualne dostosowanie

Każde dziecko jest inne, dlatego terapeuci dostosowują ćwiczenia i aktywności do jego indywidualnych potrzeb, możliwości i zainteresowań. To może oznaczać modyfikowanie zabaw, środowiska lub podejścia w zależności od reakcji dziecka.

Współpraca z dzieckiem

Dzieci są zachęcane do wyrażania swoich preferencji i proponowania własnych pomysłów na zabawy. To nie tylko zwiększa ich zaangażowanie w terapię, ale również uczy samoregulacji i rozwiązywania problemów.

Nasz gabinet to idealna przestrzeń  do terapii integracji sensorycznej. Wyposażenie gabinetu  zostało starannie przemyślane, aby wspierać, inspirować i motywować do rozwoju.

2021-05-02 (2)